pzsmol

Przejdź do treści

Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe Eugeniusz Smoliński w Głogowie legitymuje się ponad 20-letnim okresem działalności i jest typowym "małym" przedsiębiorcą. Pierwszej sprzedaży dokonano w dniu 07.07.1993 roku pod szyldem Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Gospodarki Żywnościowej, działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ze względu na istniejące wówczas wymogi formalno prawne z dniem 30 grudnia 1996 r. firmie nadano nazwę obecną. Podstawowym celem działalności hurtowni było zawsze zaopatrywanie w surowce, materiały, wyposażenie i sprzęt drobny małych i średnich producentów i dystrybutorów żywności.

W początkowym okresie istnienia, Przedsiębiorstwo zaopatrywało głównie liczne wtedy małe i średnie zakłady przetwórstwa mięsnego.
Od roku 1995 w ofercie firmy zaczęły pojawiać się artykuły właściwe dla produkcji piekarskiej i cukierniczej. Były to przede wszystkim narzędzia, materiały, sprzęt drobny oraz tradycyjne dodatki cukierniczo piekarnicze jak np. bakalie, nasiona, przetwory owocowe itp.

Wróć do spisu treści